Det finns risk för skada i praktiskt taget alla träningsformer. En del kommer så klart vara mer riskabel än andra, men det är fortfarande bra att ta alla säkerhetsåtgärder man kan.

Alla bör se till att utbilda sig inom sin valda träningsform och veta vilka risker som är inblandade. Somliga kommer vara mindre uppenbar än andra. Vägen till denna kunskap kan tas på olika sätt beroende på vad man tränar. Råd från de som tränat samma sak många år kan man komma väldigt långt med. De har mest troligt hört om både den ena och den andra skadan, kanske till och med upplevt dem själv. Att ta kontakt med en personlig tränare kan också vara väldigt bra att göra för att veta mer om hur man utför övningar korrekt.

Det är också viktigt att tänka på ens egna förutsättningar. Skaderisken kan vara högre för en själv än andra på grund av tidigare skador, sjukdom eller liknande. I vissa situationer kan det därför vara bra att träna tillsammans med någon man känner som kan rycka in om en olycka sker. Andra gånger kan det vara viktigt att man är noga med att använda speciella skydd om man haft problem tidigare.

Medan säkerhet kanske aldrig går att garantera kan man fortfarande göra mycket själv för att undvika skador av alla dess slag.