I dessa tider av global pandemi har det blivit mer och mer uppenbart hur viktigt det är att upprätthålla god handhygien. Det är inte bara viktigt för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar som COVID-19, utan det är också en grundläggande praxis för att förhindra överföring av andra patogener som kan orsaka sjukdomar. Handdesinfektion har blivit en nödvändighet snarare än ett val, och det är viktigt att veta när det är mest lämpligt att använda den.

Efter att ha rört vid ytor i offentliga utrymmen

Offentliga ytor som dörrhandtag, räcken och knappar på hissar eller bankomater kan vara smutsiga och fulla av bakterier och virus. Det är därför viktigt att använda handdesinfektion efter att ha kommit i kontakt med sådana ytor.

Före och efter att ha ätit

Många människor rör vid sitt ansikte och mun medan de äter, vilket är en vanlig väg för bakterier och virus att komma in i kroppen. Det är därför viktigt att rengöra händerna med handdesinfektion både före och efter att ha ätit.

Efter att ha hostat, nyst eller använt näsduk

Det är viktigt att använda handdesinfektion efter att ha hostat, nyst eller använt en näsduk eftersom det kan finnas bakterier eller virus på händerna.

Efter att ha rört vid djur

Djur kan vara bärare av olika bakterier och virus som kan vara skadliga för människor. Det är därför viktigt att använda handdesinfektion efter att ha kommit i kontakt med djur eller deras avföring.

Efter att ha varit i närheten av en sjuk person

Om du har varit i närheten av någon som är sjuk eller visar symptom på en smittsam sjukdom, är det viktigt att använda handdesinfektion så snart som möjligt för att minimera risken för att bli smittad.

Slutsats

Att använda handdesinfektion vid rätt tidpunkter under dagen är en enkel och effektiv metod för att minska risken för infektion och spridning av sjukdomar. Genom att vara medveten om när det är mest lämpligt att använda handdesinfektion kan du skydda dig själv och andra runt omkring dig. Det är viktigt att komma ihåg att handdesinfektion inte ersätter behovet av att tvätta händerna med tvål och vatten, men det är en bra lösning när det inte är möjligt att tvätta händerna.