Vi har många idag ett stillasittande arbete och det kan vara en idé att se över arbetsmiljön så den blir så anpassad som möjligt efter de förutsättningar som var och en av oss har. Vissa har behov av att få stå och arbeta mellan varven. Då kan ett höj- och sänkbart bord vara den lösningen som är bäst för denne personen.

Att anpassa arbetsplatsen utifrån de förutsättningar varje person har är något som fler och fler arbetsplatser gör. Innan man bestämmer sig för vad som ska införskaffas så kan det vara en idé att låta en ergonom göra ett besök och utvärdera vad som skulle fungera bäst på just er arbetsplats. Alla är vi som sagt olika och har olika förutsättningar. Vilka kontorsstolar skulle kunna passa bäst hos oss. Eller vilka andra hjälpmedel kan det finnas för att få en bättre ergonomisk arbetsplats.

Detta är viktigt då vi mins 8 timmar om dagen befinner oss vid våra skrivbord och sitter oftast still och arbetar. Får vi de bästa förutsättningarna med stolar, bord och andra hjälpmedel som underlättar arbetsdagen så kan det bara bli bättre. Sedan har vi vårt egna ansvar att regelbundet kliva upp och röra på oss. Den träning som vi utför på vår fritid har också betydelse för hur mycket vår kropp orkar med. Många företag erbjuder friskvårdsbidrag så man kan träna billigare.