Våra kroppar behöver 13 olika vitaminer för att fungera optimalt. När vi inte får i oss tillräckligt av en eller flera kan symptom dyka upp. Här tittar vi kortfattat på vilka bristsymptom som är kopplade till olika vitaminer.

A-vitamin

A-vitaminbrist är ett stort problem i vissa delar av världen men är som tur väldigt sällsynt i Sverige. Liten brist kan ge upphov till nattblindhet medan mer allvarlig brist försämrar kroppens försvar mot infektioner. A-vitaminbrist anses vara den ledande orsaken till blindhet i världen.

B-vitamin

B-vitamin är ett grupp av åtta olika vitaminer och alla utom Vitamin B5 har kända bristsymptom:

  • B1 (tiamin) – brist på tiamin leder till en sjukdom kallad beriberi som har flera olika symptom.
  • B2 (riboflavin) – brist på riboflavin är ganska lindriga och kännetecknas av sprickor på läppar och i mungiporna. Slemhinnorna blir också irriterade.
  • B3 (niacin) – brist på niacin orsakar sjukdomen pellagra.
  • B5 (pantotensyra) – inga kända bristsymptom för pantotensyra finns bland människor.
  • B6 (pyridoxin) – brist på pyridoxin kan orsaka en blodbristsjukdom man kallar mikrocytär anemi, men kan även leda till både högt blodtryck och depression.
  • B7 (biotin) – medan inga bristsymptom finns för biotin bland vuxna finns det forskning som tyder på att foster och spädbarn kan drabbas av tillväxt- och nervskador vid brist.
  • B9 (folsyra) – brist på folsyra kan orsaka makrocytär anemi och skador på foster, samt ateroskleros hos äldre människor.
  • B12 (kobalamin) – brist på kobalamin kan leda till både makrocytär anemi och pemiciös anemi, samt skador på nervsystemet. Långvarig brist kan dessutom orsaka både kognitiva och psykiska problem som minnesförlust, psykos och mani.

C-vitamin

C-vitaminbrist kan i lindriga fall leda till trötthet, irritation och ge känslor av svaghet i kroppen. Allvarlig brist leder till en väldigt historisk sjukdom känd som skörbjugg. C-vitaminbrist ger också våra celler ett sämre skydd från skador av många slag.

D-vitamin

D-vitaminbrist kan ge upphov till missbildningar i skelettet men även benuppmjukning. Barn under två är de mest utsatta då de inte rekommenderas vara ute mycket i direkt solljus för att förhindra brännskador.

E-vitamin

E-vitaminbrist har inte påträffats bland friska personer man har upptäckts hos vissa barn som fötts för tidigt. Det kan också vara ett problem hos personer som lider av kroniskt nedsatt absorption av fett och något som då kan behövas lösas genom syntetisk E-vitamin.

K-vitamin

K-vitaminbrist är också väldigt ovanligt men kan leda till ökad blödning. Det har dock påträffats hos personer med nedsatt absorption och i vissa fall av antibiotikabehandling.